Företag i Älvdalens kommun (1 519 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Älvdalens kommun ligger i Dalarnas län och här finns 2 303 företag verksamma varav 111 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Älvdalen finns det 514 aktiebolag, 18 handelsbolag, 8 kommanditbolag och 1 263 enskilda firmor samt 500 övriga bolag.

  • I Älvdalens kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 4 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 514 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 7 191 KSEK vilket är 59,8 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 4 konkurser skett men 111 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Älvdalens kommun är 11,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 59 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 134 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Älvdalens kommun på plats 16 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 4 st vilket räknat per invånare placerar Älvdalens kommun på plats 81 av 290.
  • Älvdalens kommun har 7 070 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 3 379 860 KSEK, vilket ger 478 KSEK per invånare och placerar Älvdalen på plats 152 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Älvdalens kommun blir detta 328 627 KSEK och per invånare 46 KSEK, vilket placerar Älvdalen på plats 94 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Älvdalens kommun har 1 392 390 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 85 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 32 699 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Älvdalens kommuns aktiebolag plats 191 av 290 vad gäller inbetald skatt.