Företag i Älvsbyns kommun (1 534 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Älvsbyns kommun ligger i Norrbottens län och här finns 1 647 företag verksamma varav 99 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Älvsbyn finns det 466 aktiebolag, 12 handelsbolag, 2 kommanditbolag och 890 enskilda firmor samt 277 övriga bolag.

  • I Älvsbyns kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 8 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 466 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 14 299 KSEK vilket är 20,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 2 konkurser skett men 99 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Älvsbyns kommun är 11,8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 100 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 73 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Älvsbyns kommun på plats 90 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 2 st vilket räknat per invånare placerar Älvsbyns kommun på plats 237 av 290.
  • Älvsbyns kommun har 8 259 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 5 962 479 KSEK, vilket ger 722 KSEK per invånare och placerar Älvsbyn på plats 79 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Älvsbyns kommun blir detta 680 732 KSEK och per invånare 82 KSEK, vilket placerar Älvsbyn på plats 30 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Älvsbyns kommun har 2 549 363 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 49 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 133 046 KSEK i skatt, vilket ger 16 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Älvsbyns kommuns aktiebolag plats 31 av 290 vad gäller inbetald skatt.