Företag i Ängelholms kommun (6 512 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

F

H

M

S

V

Å

Ä

Ö

Snabbfakta

Ängelholms kommun ligger i Skåne län och här finns 7 019 företag verksamma varav 553 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Ängelholm finns det 3 100 aktiebolag, 146 handelsbolag, 41 kommanditbolag och 2 763 enskilda firmor samt 969 övriga bolag.

  • I Ängelholms kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 48 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 3 100 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 11 566 KSEK vilket är 35,5 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 17 konkurser skett men 553 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Ängelholms kommun är 9,8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har -40 nettoarbetstillfällen försvunnit hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 273 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Ängelholms kommun på plats 42 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 17 st vilket räknat per invånare placerar Ängelholms kommun på plats 167 av 290.
  • Ängelholms kommun har 41 782 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 32 742 652 KSEK, vilket ger 784 KSEK per invånare och placerar Ängelholm på plats 64 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Ängelholms kommun blir detta 1 960 734 KSEK och per invånare 47 KSEK, vilket placerar Ängelholm på plats 92 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Ängelholms kommun har 15 812 972 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 39 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 418 530 KSEK i skatt, vilket ger 10 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Ängelholms kommuns aktiebolag plats 66 av 290 vad gäller inbetald skatt.