Företag i Åstorps kommun (1 657 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Åstorps kommun ligger i Skåne län och här finns 1 697 företag verksamma varav 153 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Åstorp finns det 655 aktiebolag, 45 handelsbolag, 11 kommanditbolag och 692 enskilda firmor samt 294 övriga bolag.

  • I Åstorps kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 18 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 655 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 24 538 KSEK vilket är 38,3 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 12 konkurser skett men 153 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Åstorps kommun är 9,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 164 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 110 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Åstorps kommun på plats 218 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 12 st vilket räknat per invånare placerar Åstorps kommun på plats 30 av 290.
  • Åstorps kommun har 15 757 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 14 183 029 KSEK, vilket ger 900 KSEK per invånare och placerar Åstorp på plats 42 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Åstorps kommun blir detta 751 184 KSEK och per invånare 48 KSEK, vilket placerar Åstorp på plats 89 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Åstorps kommun har 2 566 584 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 108 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 966 303 KSEK i skatt, vilket ger 61 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Åstorps kommuns aktiebolag plats 6 av 290 vad gäller inbetald skatt.