Företag i Öckerö kommun (2 208 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Öckerö kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 2 056 företag verksamma varav 147 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Öckerö finns det 996 aktiebolag, 65 handelsbolag, 34 kommanditbolag och 630 enskilda firmor samt 331 övriga bolag.

  • I Öckerö kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 7 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 996 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 4 838 KSEK vilket är 73,0 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 0 konkurser skett men 147 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Öckerö kommun är 8,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 53 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 222 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Öckerö kommun på plats 122 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 0 st vilket räknat per invånare placerar Öckerö kommun på plats 277 av 290.
  • Öckerö kommun har 12 903 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 4 364 237 KSEK, vilket ger 338 KSEK per invånare och placerar Öckerö på plats 222 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Öckerö kommun blir detta 412 777 KSEK och per invånare 32 KSEK, vilket placerar Öckerö på plats 161 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Öckerö kommun har 2 699 437 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 78 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 80 015 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Öckerö kommuns aktiebolag plats 137 av 290 vad gäller inbetald skatt.