Företag i Örebro kommun (20 041 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

B

D

E

F

G

H

K

L

N

O

S

V

Ö

Snabbfakta

Örebro kommun ligger i Örebro län och här finns 21 280 företag verksamma varav 1 583 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Örebro finns det 9 718 aktiebolag, 333 handelsbolag, 115 kommanditbolag och 7 189 enskilda firmor samt 3 925 övriga bolag.

  • I Örebro kommun finns det 1 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 145 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 9 718 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 12 631 KSEK vilket är 29,5 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 102 konkurser skett men 1 583 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Örebro kommun är 8,8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 3 606 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 22 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Örebro kommun på plats 157 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 102 st vilket räknat per invånare placerar Örebro kommun på plats 44 av 290.
  • Örebro kommun har 149 793 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 110 408 549 KSEK, vilket ger 737 KSEK per invånare och placerar Örebro på plats 75 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Örebro kommun blir detta 11 084 302 KSEK och per invånare 74 KSEK, vilket placerar Örebro på plats 41 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Örebro kommun har 66 462 200 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 30 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 1 245 068 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Örebro kommuns aktiebolag plats 85 av 290 vad gäller inbetald skatt.