Företag i Östhammars kommun (3 306 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Östhammars kommun ligger i Uppsala län och här finns 3 608 företag verksamma varav 177 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Östhammar finns det 957 aktiebolag, 68 handelsbolag, 11 kommanditbolag och 1 772 enskilda firmor samt 800 övriga bolag.

  • I Östhammars kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 9 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 957 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 13 711 KSEK vilket är 25,0 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 10 konkurser skett men 177 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Östhammars kommun är 11,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 1 067 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 3 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Östhammars kommun på plats 264 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 10 st vilket räknat per invånare placerar Östhammars kommun på plats 133 av 290.
  • Östhammars kommun har 21 954 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 12 051 732 KSEK, vilket ger 549 KSEK per invånare och placerar Östhammar på plats 128 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Östhammars kommun blir detta 732 595 KSEK och per invånare 33 KSEK, vilket placerar Östhammar på plats 152 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Östhammars kommun har 26 036 434 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 11 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 112 022 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Östhammars kommuns aktiebolag plats 178 av 290 vad gäller inbetald skatt.