Företag i Övertorneå kommun (1 134 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Övertorneå kommun ligger i Norrbottens län och här finns 1 275 företag verksamma varav 42 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Övertorneå finns det 224 aktiebolag, 13 handelsbolag, 2 kommanditbolag och 728 enskilda firmor samt 308 övriga bolag.

  • I Övertorneå kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 0 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 224 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 5 874 KSEK vilket är 67,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 2 konkurser skett men 42 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Övertorneå kommun är 12,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 13 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 238 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Övertorneå kommun på plats 225 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 2 st vilket räknat per invånare placerar Övertorneå kommun på plats 143 av 290.
  • Övertorneå kommun har 4 482 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 1 221 765 KSEK, vilket ger 273 KSEK per invånare och placerar Övertorneå på plats 258 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Övertorneå kommun blir detta 77 862 KSEK och per invånare 17 KSEK, vilket placerar Övertorneå på plats 254 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Övertorneå kommun har 241 670 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 265 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 12 724 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Övertorneå kommuns aktiebolag plats 268 av 290 vad gäller inbetald skatt.