Företag i Alvesta kommun (3 104 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Alvesta kommun ligger i Kronobergs län och här finns 3 298 företag verksamma varav 211 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Alvesta finns det 815 aktiebolag, 47 handelsbolag, 7 kommanditbolag och 1 976 enskilda firmor samt 453 övriga bolag.

  • I Alvesta kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 26 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 815 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 37 552 KSEK vilket är 109,4 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 10 konkurser skett men 211 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Alvesta kommun är 12,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 68 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 228 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Alvesta kommun på plats 168 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 10 st vilket räknat per invånare placerar Alvesta kommun på plats 108 av 290.
  • Alvesta kommun har 19 982 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 27 713 631 KSEK, vilket ger 1 387 KSEK per invånare och placerar Alvesta på plats 18 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Alvesta kommun blir detta 2 650 538 KSEK och per invånare 133 KSEK, vilket placerar Alvesta på plats 15 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Alvesta kommun har 2 580 443 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 155 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 623 854 KSEK i skatt, vilket ger 31 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Alvesta kommuns aktiebolag plats 15 av 290 vad gäller inbetald skatt.