Företag i Bengtsfors kommun (2 070 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Bengtsfors kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 2 186 företag verksamma varav 111 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Bengtsfors finns det 335 aktiebolag, 45 handelsbolag, 11 kommanditbolag och 1 370 enskilda firmor samt 425 övriga bolag.

  • I Bengtsfors kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 4 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 335 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 10 885 KSEK vilket är 39,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 8 konkurser skett men 111 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Bengtsfors kommun är 12,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 43 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 219 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Bengtsfors kommun på plats 129 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 8 st vilket räknat per invånare placerar Bengtsfors kommun på plats 22 av 290.
  • Bengtsfors kommun har 9 951 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 3 254 537 KSEK, vilket ger 327 KSEK per invånare och placerar Bengtsfors på plats 227 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Bengtsfors kommun blir detta 366 590 KSEK och per invånare 37 KSEK, vilket placerar Bengtsfors på plats 128 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Bengtsfors kommun har 561 781 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 260 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 25 443 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Bengtsfors kommuns aktiebolag plats 275 av 290 vad gäller inbetald skatt.