Företag i Bergs kommun (2 199 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Bergs kommun ligger i Jämtlands län och här finns 2 588 företag verksamma varav 117 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Berg finns det 509 aktiebolag, 23 handelsbolag, 3 kommanditbolag och 1 465 enskilda firmor samt 588 övriga bolag.

  • I Bergs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 4 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 509 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 5 915 KSEK vilket är 67,0 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 2 konkurser skett men 117 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Bergs kommun är 10,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 119 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 41 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Bergs kommun på plats 14 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 2 st vilket räknat per invånare placerar Bergs kommun på plats 225 av 290.
  • Bergs kommun har 7 126 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 2 756 268 KSEK, vilket ger 387 KSEK per invånare och placerar Berg på plats 195 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Bergs kommun blir detta 260 081 KSEK och per invånare 36 KSEK, vilket placerar Berg på plats 131 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Bergs kommun har 1 058 024 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 124 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 42 499 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Bergs kommuns aktiebolag plats 147 av 290 vad gäller inbetald skatt.