Företag i Bjuvs kommun (1 483 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Bjuvs kommun ligger i Skåne län och här finns 1 576 företag verksamma varav 144 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Bjuv finns det 555 aktiebolag, 44 handelsbolag, 8 kommanditbolag och 743 enskilda firmor samt 226 övriga bolag.

  • I Bjuvs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 11 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 555 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 15 397 KSEK vilket är 14,3 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 12 konkurser skett men 144 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Bjuvs kommun är 9,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 211 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 66 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Bjuvs kommun på plats 230 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 12 st vilket räknat per invånare placerar Bjuvs kommun på plats 24 av 290.
  • Bjuvs kommun har 15 376 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 7 467 573 KSEK, vilket ger 486 KSEK per invånare och placerar Bjuv på plats 142 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Bjuvs kommun blir detta 223 427 KSEK och per invånare 15 KSEK, vilket placerar Bjuv på plats 268 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Bjuvs kommun har 698 648 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 278 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 50 694 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Bjuvs kommuns aktiebolag plats 250 av 290 vad gäller inbetald skatt.