Företag i Bollnäs kommun (4 378 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Bollnäs kommun ligger i Gävleborgs län och här finns 4 737 företag verksamma varav 246 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Bollnäs finns det 1 397 aktiebolag, 71 handelsbolag, 14 kommanditbolag och 2 302 enskilda firmor samt 953 övriga bolag.

  • I Bollnäs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 10 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 397 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 306 KSEK vilket är 65,5 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 10 konkurser skett men 246 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Bollnäs kommun är 11,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 79 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 230 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Bollnäs kommun på plats 230 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 10 st vilket räknat per invånare placerar Bollnäs kommun på plats 181 av 290.
  • Bollnäs kommun har 26 848 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 8 108 986 KSEK, vilket ger 302 KSEK per invånare och placerar Bollnäs på plats 240 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Bollnäs kommun blir detta 607 005 KSEK och per invånare 23 KSEK, vilket placerar Bollnäs på plats 226 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Bollnäs kommun har 2 671 828 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 209 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 105 746 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Bollnäs kommuns aktiebolag plats 229 av 290 vad gäller inbetald skatt.