Företag i Botkyrka kommun (9 053 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

G

N

S

T

U

Snabbfakta

Botkyrka kommun ligger i Stockholms län och här finns 9 117 företag verksamma varav 1 025 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Botkyrka finns det 3 822 aktiebolag, 275 handelsbolag, 50 kommanditbolag och 3 732 enskilda firmor samt 1 238 övriga bolag.

  • I Botkyrka kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 40 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 3 822 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 9 627 KSEK vilket är 46,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 64 konkurser skett men 1 025 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Botkyrka kommun är 7,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 597 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 168 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Botkyrka kommun på plats 128 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 64 st vilket räknat per invånare placerar Botkyrka kommun på plats 37 av 290.
  • Botkyrka kommun har 91 631 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 31 607 081 KSEK, vilket ger 345 KSEK per invånare och placerar Botkyrka på plats 217 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Botkyrka kommun blir detta 1 570 518 KSEK och per invånare 17 KSEK, vilket placerar Botkyrka på plats 255 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Botkyrka kommun har 8 169 540 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 216 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 310 216 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Botkyrka kommuns aktiebolag plats 247 av 290 vad gäller inbetald skatt.