Företag i Eda kommun (1 045 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Eda kommun ligger i Värmlands län och här finns 2 077 företag verksamma varav 106 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Eda finns det 333 aktiebolag, 27 handelsbolag, 8 kommanditbolag och 1 309 enskilda firmor samt 400 övriga bolag.

  • I Eda kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 9 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 333 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 17 776 KSEK vilket är 0,7 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 8 konkurser skett men 106 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Eda kommun är 11,8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 115 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 58 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Eda kommun på plats 72 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 8 st vilket räknat per invånare placerar Eda kommun på plats 11 av 290.
  • Eda kommun har 8 621 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 5 297 136 KSEK, vilket ger 614 KSEK per invånare och placerar Eda på plats 98 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Eda kommun blir detta 745 883 KSEK och per invånare 87 KSEK, vilket placerar Eda på plats 29 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Eda kommun har 581 061 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 247 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 107 863 KSEK i skatt, vilket ger 13 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Eda kommuns aktiebolag plats 46 av 290 vad gäller inbetald skatt.