Företag i Essunga kommun (1 153 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Essunga kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 1 240 företag verksamma varav 61 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Essunga finns det 266 aktiebolag, 12 handelsbolag, 4 kommanditbolag och 745 enskilda firmor samt 213 övriga bolag.

  • I Essunga kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 3 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 266 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 19 312 KSEK vilket är 7,9 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 3 konkurser skett men 61 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Essunga kommun är 10,2 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 61 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 101 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Essunga kommun på plats 152 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 3 st vilket räknat per invånare placerar Essunga kommun på plats 96 av 290.
  • Essunga kommun har 5 634 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 4 654 197 KSEK, vilket ger 826 KSEK per invånare och placerar Essunga på plats 54 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Essunga kommun blir detta 213 002 KSEK och per invånare 38 KSEK, vilket placerar Essunga på plats 117 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Essunga kommun har 494 079 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 217 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 31 784 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Essunga kommuns aktiebolag plats 158 av 290 vad gäller inbetald skatt.