Företag i Färgelanda kommun (1 259 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Färgelanda kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 1 295 företag verksamma varav 62 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Färgelanda finns det 240 aktiebolag, 18 handelsbolag, 3 kommanditbolag och 812 enskilda firmor samt 222 övriga bolag.

  • I Färgelanda kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 0 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 240 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 4 942 KSEK vilket är 72,4 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 5 konkurser skett men 62 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Färgelanda kommun är 9,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 11 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 252 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Färgelanda kommun på plats 232 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 5 st vilket räknat per invånare placerar Färgelanda kommun på plats 29 av 290.
  • Färgelanda kommun har 6 602 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 1 067 445 KSEK, vilket ger 162 KSEK per invånare och placerar Färgelanda på plats 287 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Färgelanda kommun blir detta 44 131 KSEK och per invånare 7 KSEK, vilket placerar Färgelanda på plats 286 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Färgelanda kommun har 356 074 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 264 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 12 672 KSEK i skatt, vilket ger 2 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Färgelanda kommuns aktiebolag plats 281 av 290 vad gäller inbetald skatt.