Företag i Falköpings kommun (4 796 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Falköpings kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 5 422 företag verksamma varav 314 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Falköping finns det 1 441 aktiebolag, 76 handelsbolag, 29 kommanditbolag och 2 858 enskilda firmor samt 1 018 övriga bolag.

  • I Falköpings kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 25 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 441 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 12 134 KSEK vilket är 33,6 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 6 konkurser skett men 314 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Falköpings kommun är 11,2 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 176 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 189 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Falköpings kommun på plats 218 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 6 st vilket räknat per invånare placerar Falköpings kommun på plats 256 av 290.
  • Falköpings kommun har 32 947 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 15 931 303 KSEK, vilket ger 484 KSEK per invånare och placerar Falköping på plats 157 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Falköpings kommun blir detta 1 199 142 KSEK och per invånare 36 KSEK, vilket placerar Falköping på plats 132 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Falköpings kommun har 2 399 745 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 238 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 262 134 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Falköpings kommuns aktiebolag plats 98 av 290 vad gäller inbetald skatt.