Företag i Finspångs kommun (2 100 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Finspångs kommun ligger i Östergötlands län och här finns 2 283 företag verksamma varav 102 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Finspång finns det 705 aktiebolag, 31 handelsbolag, 9 kommanditbolag och 1 014 enskilda firmor samt 524 övriga bolag.

  • I Finspångs kommun finns det 1 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 10 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 705 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 34 440 KSEK vilket är 92,0 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 4 konkurser skett men 102 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Finspångs kommun är 11,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 243 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 87 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Finspångs kommun på plats 290 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 4 st vilket räknat per invånare placerar Finspångs kommun på plats 255 av 290.
  • Finspångs kommun har 21 515 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 22 489 582 KSEK, vilket ger 1 045 KSEK per invånare och placerar Finspång på plats 28 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Finspångs kommun blir detta 802 634 KSEK och per invånare 37 KSEK, vilket placerar Finspång på plats 125 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Finspångs kommun har 3 512 273 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 114 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 139 802 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Finspångs kommuns aktiebolag plats 126 av 290 vad gäller inbetald skatt.