Företag i Göteborgs kommun-Centrum (23 877 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

G

M

Snabbfakta

Göteborgs kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 100 516 företag verksamma varav 11 332 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Göteborg finns det 54 343 aktiebolag, 2 251 handelsbolag, 2 171 kommanditbolag och 26 476 enskilda firmor samt 15 275 övriga bolag.

  • I Göteborgs kommun finns det 19 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 1 073 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 54 343 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 28 663 KSEK vilket är 60,1 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 385 konkurser skett men 11 332 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Göteborgs kommun är 9,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 18 029 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 15 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Göteborgs kommun på plats 6 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 385 st vilket räknat per invånare placerar Göteborgs kommun på plats 41 av 290.
  • Göteborgs kommun har 563 439 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 1 391 667 301 KSEK, vilket ger 2 470 KSEK per invånare och placerar Göteborg på plats 8 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Göteborgs kommun blir detta 62 670 435 KSEK och per invånare 111 KSEK, vilket placerar Göteborg på plats 24 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Göteborgs kommun har 1 036 833 004 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 6 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 18 966 495 KSEK i skatt, vilket ger 34 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Göteborgs kommuns aktiebolag plats 14 av 290 vad gäller inbetald skatt.