Företag i Götene kommun (2 003 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Götene kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 2 240 företag verksamma varav 146 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Götene finns det 580 aktiebolag, 49 handelsbolag, 20 kommanditbolag och 1 129 enskilda firmor samt 462 övriga bolag.

  • I Götene kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 11 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 580 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 19 320 KSEK vilket är 7,7 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 1 konkurser skett men 146 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Götene kommun är 10,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 321 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 20 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Götene kommun på plats 142 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 1 st vilket räknat per invånare placerar Götene kommun på plats 277 av 290.
  • Götene kommun har 13 217 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 10 065 532 KSEK, vilket ger 762 KSEK per invånare och placerar Götene på plats 69 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Götene kommun blir detta 408 938 KSEK och per invånare 31 KSEK, vilket placerar Götene på plats 165 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Götene kommun har 2 054 183 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 119 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 43 683 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Götene kommuns aktiebolag plats 250 av 290 vad gäller inbetald skatt.