Företag i Gagnefs kommun (2 027 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Gagnefs kommun ligger i Dalarnas län och här finns 2 119 företag verksamma varav 80 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Gagnef finns det 504 aktiebolag, 30 handelsbolag, 6 kommanditbolag och 1 195 enskilda firmor samt 384 övriga bolag.

  • I Gagnefs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 5 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 504 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 7 476 KSEK vilket är 58,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 5 konkurser skett men 80 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Gagnefs kommun är 10,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 111 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 91 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Gagnefs kommun på plats 271 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 5 st vilket räknat per invånare placerar Gagnefs kommun på plats 123 av 290.
  • Gagnefs kommun har 10 253 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 3 446 490 KSEK, vilket ger 336 KSEK per invånare och placerar Gagnef på plats 223 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Gagnefs kommun blir detta 295 949 KSEK och per invånare 29 KSEK, vilket placerar Gagnef på plats 177 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Gagnefs kommun har 501 999 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 272 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 45 309 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Gagnefs kommuns aktiebolag plats 202 av 290 vad gäller inbetald skatt.