Företag i Gnesta kommun (1 815 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Gnesta kommun ligger i Södermanlands län och här finns 1 803 företag verksamma varav 119 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Gnesta finns det 557 aktiebolag, 42 handelsbolag, 10 kommanditbolag och 915 enskilda firmor samt 279 övriga bolag.

  • I Gnesta kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 3 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 557 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 4 807 KSEK vilket är 73,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 5 konkurser skett men 119 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Gnesta kommun är 10,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 107 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 110 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Gnesta kommun på plats 147 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 5 st vilket räknat per invånare placerar Gnesta kommun på plats 136 av 290.
  • Gnesta kommun har 10 985 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 2 451 333 KSEK, vilket ger 223 KSEK per invånare och placerar Gnesta på plats 271 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Gnesta kommun blir detta 176 752 KSEK och per invånare 16 KSEK, vilket placerar Gnesta på plats 261 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Gnesta kommun har 1 498 887 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 142 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 36 037 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Gnesta kommuns aktiebolag plats 250 av 290 vad gäller inbetald skatt.