Företag i Gnosjö kommun (1 633 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Gnosjö kommun ligger i Jönköpings län och här finns 1 709 företag verksamma varav 114 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Gnosjö finns det 717 aktiebolag, 17 handelsbolag, 2 kommanditbolag och 753 enskilda firmor samt 220 övriga bolag.

  • I Gnosjö kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 40 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 717 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 27 949 KSEK vilket är 56,1 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 0 konkurser skett men 114 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Gnosjö kommun är 14,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 277 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 20 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Gnosjö kommun på plats 109 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 0 st vilket räknat per invånare placerar Gnosjö kommun på plats 284 av 290.
  • Gnosjö kommun har 9 701 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 18 865 366 KSEK, vilket ger 1 945 KSEK per invånare och placerar Gnosjö på plats 10 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Gnosjö kommun blir detta 2 308 111 KSEK och per invånare 238 KSEK, vilket placerar Gnosjö på plats 7 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Gnosjö kommun har 2 211 401 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 68 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 266 581 KSEK i skatt, vilket ger 27 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Gnosjö kommuns aktiebolag plats 18 av 290 vad gäller inbetald skatt.