Företag i Gotlands kommun (11 772 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

B

D

F

G

H

K

L

R

S

T

V

Snabbfakta

Gotlands kommun ligger i Gotlands län och här finns 12 831 företag verksamma varav 784 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Gotland finns det 4 154 aktiebolag, 232 handelsbolag, 52 kommanditbolag och 5 614 enskilda firmor samt 2 779 övriga bolag.

  • I Gotlands kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 44 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 4 154 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 8 609 KSEK vilket är 52,0 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 18 konkurser skett men 784 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Gotlands kommun är 10,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 278 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 210 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Gotlands kommun på plats 38 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 18 st vilket räknat per invånare placerar Gotlands kommun på plats 214 av 290.
  • Gotlands kommun har 58 492 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 32 827 142 KSEK, vilket ger 561 KSEK per invånare och placerar Gotland på plats 117 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Gotlands kommun blir detta 3 738 722 KSEK och per invånare 64 KSEK, vilket placerar Gotland på plats 58 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Gotlands kommun har 16 079 150 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 56 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 819 033 KSEK i skatt, vilket ger 14 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Gotlands kommuns aktiebolag plats 39 av 290 vad gäller inbetald skatt.