Företag i Grästorps kommun (1 075 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Grästorps kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 1 163 företag verksamma varav 72 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Grästorp finns det 311 aktiebolag, 11 handelsbolag, 2 kommanditbolag och 634 enskilda firmor samt 205 övriga bolag.

  • I Grästorps kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 5 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 311 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 15 701 KSEK vilket är 12,1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 2 konkurser skett men 72 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Grästorps kommun är 9,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 132 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 27 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Grästorps kommun på plats 68 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 2 st vilket räknat per invånare placerar Grästorps kommun på plats 194 av 290.
  • Grästorps kommun har 5 738 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 4 317 836 KSEK, vilket ger 752 KSEK per invånare och placerar Grästorp på plats 71 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Grästorps kommun blir detta 378 493 KSEK och per invånare 66 KSEK, vilket placerar Grästorp på plats 51 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Grästorps kommun har 835 068 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 127 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 60 743 KSEK i skatt, vilket ger 11 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Grästorps kommuns aktiebolag plats 63 av 290 vad gäller inbetald skatt.