Företag i Hällefors kommun (853 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Hällefors kommun ligger i Örebro län och här finns 990 företag verksamma varav 46 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Hällefors finns det 248 aktiebolag, 9 handelsbolag, 8 kommanditbolag och 432 enskilda firmor samt 293 övriga bolag.

  • I Hällefors kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 6 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 248 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 7 447 KSEK vilket är 58,4 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 1 konkurser skett men 46 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Hällefors kommun är 14,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 39 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 190 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Hällefors kommun på plats 287 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 1 st vilket räknat per invånare placerar Hällefors kommun på plats 264 av 290.
  • Hällefors kommun har 7 098 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 1 735 109 KSEK, vilket ger 244 KSEK per invånare och placerar Hällefors på plats 267 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Hällefors kommun blir detta 116 913 KSEK och per invånare 16 KSEK, vilket placerar Hällefors på plats 259 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Hällefors kommun har 422 221 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 256 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 19 974 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Hällefors kommuns aktiebolag plats 269 av 290 vad gäller inbetald skatt.