Företag i Hässleholms kommun (7 714 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

B

F

H

M

N

O

P

R

S

T

V

Snabbfakta

Hässleholms kommun ligger i Skåne län och här finns 8 359 företag verksamma varav 573 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Hässleholm finns det 2 791 aktiebolag, 145 handelsbolag, 46 kommanditbolag och 4 007 enskilda firmor samt 1 370 övriga bolag.

  • I Hässleholms kommun finns det 1 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 46 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2 791 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 15 652 KSEK vilket är 12,6 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 22 konkurser skett men 573 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Hässleholms kommun är 10,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 423 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 136 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Hässleholms kommun på plats 139 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 22 st vilket räknat per invånare placerar Hässleholms kommun på plats 157 av 290.
  • Hässleholms kommun har 51 962 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 40 162 926 KSEK, vilket ger 773 KSEK per invånare och placerar Hässleholm på plats 66 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Hässleholms kommun blir detta 2 168 437 KSEK och per invånare 42 KSEK, vilket placerar Hässleholm på plats 107 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Hässleholms kommun har 21 633 121 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 32 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 391 848 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Hässleholms kommuns aktiebolag plats 108 av 290 vad gäller inbetald skatt.