Företag i Håbo kommun (2 957 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Håbo kommun ligger i Uppsala län och här finns 2 842 företag verksamma varav 243 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Håbo finns det 1 372 aktiebolag, 52 handelsbolag, 11 kommanditbolag och 1 026 enskilda firmor samt 381 övriga bolag.

  • I Håbo kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 10 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 372 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 5 138 KSEK vilket är 71,3 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 23 konkurser skett men 243 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Håbo kommun är 9,2 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 61 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 236 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Håbo kommun på plats 106 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 23 st vilket räknat per invånare placerar Håbo kommun på plats 3 av 290.
  • Håbo kommun har 21 013 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 6 273 857 KSEK, vilket ger 299 KSEK per invånare och placerar Håbo på plats 240 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Håbo kommun blir detta 549 976 KSEK och per invånare 26 KSEK, vilket placerar Håbo på plats 191 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Håbo kommun har 2 698 682 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 157 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 105 886 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Håbo kommuns aktiebolag plats 182 av 290 vad gäller inbetald skatt.