Företag i Höganäs kommun (4 272 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Höganäs kommun ligger i Skåne län och här finns 4 384 företag verksamma varav 340 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Höganäs finns det 1 945 aktiebolag, 110 handelsbolag, 23 kommanditbolag och 1 709 enskilda firmor samt 597 övriga bolag.

  • I Höganäs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 25 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 945 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 12 299 KSEK vilket är 31,3 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 14 konkurser skett men 340 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Höganäs kommun är 9,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 308 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 79 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Höganäs kommun på plats 54 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 14 st vilket räknat per invånare placerar Höganäs kommun på plats 91 av 290.
  • Höganäs kommun har 26 087 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 21 571 701 KSEK, vilket ger 827 KSEK per invånare och placerar Höganäs på plats 55 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Höganäs kommun blir detta 2 426 867 KSEK och per invånare 93 KSEK, vilket placerar Höganäs på plats 27 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Höganäs kommun har 16 331 306 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 19 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 288 927 KSEK i skatt, vilket ger 11 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Höganäs kommuns aktiebolag plats 59 av 290 vad gäller inbetald skatt.