Företag i Högsby kommun (573 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Högsby kommun ligger i Kalmar län och här finns 955 företag verksamma varav 68 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Högsby finns det 184 aktiebolag, 14 handelsbolag, 5 kommanditbolag och 555 enskilda firmor samt 197 övriga bolag.

  • I Högsby kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 3 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 184 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 8 038 KSEK vilket är 55,1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 3 konkurser skett men 68 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Högsby kommun är 11,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 27 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 214 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Högsby kommun på plats 130 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 3 st vilket räknat per invånare placerar Högsby kommun på plats 119 av 290.
  • Högsby kommun har 6 135 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 1 286 043 KSEK, vilket ger 210 KSEK per invånare och placerar Högsby på plats 279 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Högsby kommun blir detta 92 688 KSEK och per invånare 15 KSEK, vilket placerar Högsby på plats 266 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Högsby kommun har 414 959 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 246 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 15 267 KSEK i skatt, vilket ger 2 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Högsby kommuns aktiebolag plats 276 av 290 vad gäller inbetald skatt.