Företag i Hallsbergs kommun (1 914 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Hallsbergs kommun ligger i Örebro län och här finns 2 118 företag verksamma varav 126 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Hallsberg finns det 660 aktiebolag, 26 handelsbolag, 15 kommanditbolag och 993 enskilda firmor samt 424 övriga bolag.

  • I Hallsbergs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 8 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 660 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 13 227 KSEK vilket är 26,1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 6 konkurser skett men 126 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Hallsbergs kommun är 9,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 24 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 255 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Hallsbergs kommun på plats 269 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 6 st vilket räknat per invånare placerar Hallsbergs kommun på plats 180 av 290.
  • Hallsbergs kommun har 15 927 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 7 843 765 KSEK, vilket ger 492 KSEK per invånare och placerar Hallsberg på plats 140 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Hallsbergs kommun blir detta 268 241 KSEK och per invånare 17 KSEK, vilket placerar Hallsberg på plats 257 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Hallsbergs kommun har 1 880 338 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 182 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 56 761 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Hallsbergs kommuns aktiebolag plats 239 av 290 vad gäller inbetald skatt.