Företag i Hammarö kommun (1 827 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Hammarö kommun ligger i Värmlands län och här finns 1 749 företag verksamma varav 138 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Hammarö finns det 786 aktiebolag, 31 handelsbolag, 10 kommanditbolag och 661 enskilda firmor samt 261 övriga bolag.

  • I Hammarö kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 4 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 786 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 3 970 KSEK vilket är 77,8 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 5 konkurser skett men 138 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Hammarö kommun är 9,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 75 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 209 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Hammarö kommun på plats 255 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 5 st vilket räknat per invånare placerar Hammarö kommun på plats 211 av 290.
  • Hammarö kommun har 16 142 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 2 767 355 KSEK, vilket ger 171 KSEK per invånare och placerar Hammarö på plats 286 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Hammarö kommun blir detta 222 382 KSEK och per invånare 14 KSEK, vilket placerar Hammarö på plats 271 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Hammarö kommun har 880 483 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 264 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 45 891 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Hammarö kommuns aktiebolag plats 268 av 290 vad gäller inbetald skatt.