Företag i Haparanda kommun (1 443 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Haparanda kommun ligger i Norrbottens län och här finns 1 581 företag verksamma varav 90 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Haparanda finns det 490 aktiebolag, 16 handelsbolag, 9 kommanditbolag och 677 enskilda firmor samt 389 övriga bolag.

  • I Haparanda kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 10 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 490 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 10 794 KSEK vilket är 39,6 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 7 konkurser skett men 90 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Haparanda kommun är 11,2 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 237 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 22 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Haparanda kommun på plats 231 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 7 st vilket räknat per invånare placerar Haparanda kommun på plats 32 av 290.
  • Haparanda kommun har 9 748 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 4 814 304 KSEK, vilket ger 494 KSEK per invånare och placerar Haparanda på plats 140 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Haparanda kommun blir detta 317 688 KSEK och per invånare 33 KSEK, vilket placerar Haparanda på plats 155 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Haparanda kommun har 1 241 657 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 161 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 52 829 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Haparanda kommuns aktiebolag plats 165 av 290 vad gäller inbetald skatt.