Företag i Heby kommun (2 059 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Heby kommun ligger i Uppsala län och här finns 2 548 företag verksamma varav 162 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Heby finns det 618 aktiebolag, 44 handelsbolag, 14 kommanditbolag och 1 352 enskilda firmor samt 520 övriga bolag.

  • I Heby kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 2 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 618 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 5 420 KSEK vilket är 69,8 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 5 konkurser skett men 162 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Heby kommun är 10,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 70 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 202 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Heby kommun på plats 102 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 5 st vilket räknat per invånare placerar Heby kommun på plats 184 av 290.
  • Heby kommun har 13 837 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 2 937 884 KSEK, vilket ger 212 KSEK per invånare och placerar Heby på plats 278 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Heby kommun blir detta 210 543 KSEK och per invånare 15 KSEK, vilket placerar Heby på plats 265 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Heby kommun har 1 457 671 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 200 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 40 717 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Heby kommuns aktiebolag plats 264 av 290 vad gäller inbetald skatt.