Företag i Hedemora kommun (2 630 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Hedemora kommun ligger i Dalarnas län och här finns 2 811 företag verksamma varav 160 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Hedemora finns det 776 aktiebolag, 32 handelsbolag, 5 kommanditbolag och 1 387 enskilda firmor samt 611 övriga bolag.

  • I Hedemora kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 13 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 776 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 8 260 KSEK vilket är 54,9 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 8 konkurser skett men 160 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Hedemora kommun är 12,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 84 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 186 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Hedemora kommun på plats 167 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 8 st vilket räknat per invånare placerar Hedemora kommun på plats 106 av 290.
  • Hedemora kommun har 15 526 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 5 864 854 KSEK, vilket ger 378 KSEK per invånare och placerar Hedemora på plats 205 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Hedemora kommun blir detta 141 683 KSEK och per invånare 9 KSEK, vilket placerar Hedemora på plats 281 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Hedemora kommun har 4 945 754 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 47 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 54 993 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Hedemora kommuns aktiebolag plats 241 av 290 vad gäller inbetald skatt.