Företag i Herrljunga kommun (1 801 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Herrljunga kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 2 066 företag verksamma varav 87 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Herrljunga finns det 476 aktiebolag, 28 handelsbolag, 7 kommanditbolag och 1 159 enskilda firmor samt 396 övriga bolag.

  • I Herrljunga kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 10 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 476 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 15 186 KSEK vilket är 16,9 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 3 konkurser skett men 87 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Herrljunga kommun är 11,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 95 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 95 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Herrljunga kommun på plats 231 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 3 st vilket räknat per invånare placerar Herrljunga kommun på plats 208 av 290.
  • Herrljunga kommun har 9 497 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 6 621 050 KSEK, vilket ger 697 KSEK per invånare och placerar Herrljunga på plats 91 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Herrljunga kommun blir detta 533 724 KSEK och per invånare 56 KSEK, vilket placerar Herrljunga på plats 74 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Herrljunga kommun har 2 017 720 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 79 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 94 942 KSEK i skatt, vilket ger 10 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Herrljunga kommuns aktiebolag plats 66 av 290 vad gäller inbetald skatt.