Företag i Hjo kommun (1 333 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Hjo kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 1 586 företag verksamma varav 82 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Hjo finns det 471 aktiebolag, 16 handelsbolag, 8 kommanditbolag och 792 enskilda firmor samt 299 övriga bolag.

  • I Hjo kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 10 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 471 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 8 982 KSEK vilket är 50,8 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 3 konkurser skett men 82 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Hjo kommun är 11,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 62 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 154 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Hjo kommun på plats 234 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 3 st vilket räknat per invånare placerar Hjo kommun på plats 202 av 290.
  • Hjo kommun har 9 067 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 3 862 433 KSEK, vilket ger 426 KSEK per invånare och placerar Hjo på plats 178 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Hjo kommun blir detta 323 116 KSEK och per invånare 36 KSEK, vilket placerar Hjo på plats 134 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Hjo kommun har 1 958 068 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 76 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 85 997 KSEK i skatt, vilket ger 9 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Hjo kommuns aktiebolag plats 73 av 290 vad gäller inbetald skatt.