Företag i Huddinge kommun (14 162 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

F

H

K

S

T

V

Snabbfakta

Huddinge kommun ligger i Stockholms län och här finns 12 736 företag verksamma varav 1 222 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Huddinge finns det 5 916 aktiebolag, 329 handelsbolag, 76 kommanditbolag och 5 002 enskilda firmor samt 1 413 övriga bolag.

  • I Huddinge kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 42 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 5 916 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 5 570 KSEK vilket är 68,9 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 54 konkurser skett men 1 222 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Huddinge kommun är 8,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 792 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 158 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Huddinge kommun på plats 126 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 54 st vilket räknat per invånare placerar Huddinge kommun på plats 118 av 290.
  • Huddinge kommun har 109 523 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 29 077 191 KSEK, vilket ger 265 KSEK per invånare och placerar Huddinge på plats 260 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Huddinge kommun blir detta 1 548 568 KSEK och per invånare 14 KSEK, vilket placerar Huddinge på plats 268 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Huddinge kommun har 8 308 904 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 233 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 433 005 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Huddinge kommuns aktiebolag plats 225 av 290 vad gäller inbetald skatt.