Företag i Jokkmokks kommun (1 151 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Jokkmokks kommun ligger i Norrbottens län och här finns 1 552 företag verksamma varav 93 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Jokkmokk finns det 311 aktiebolag, 21 handelsbolag, 5 kommanditbolag och 915 enskilda firmor samt 300 övriga bolag.

  • I Jokkmokks kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 3 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 311 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 234 KSEK vilket är 65,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 3 konkurser skett men 93 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Jokkmokks kommun är 11,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 21 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 224 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Jokkmokks kommun på plats 10 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 3 st vilket räknat per invånare placerar Jokkmokks kommun på plats 77 av 290.
  • Jokkmokks kommun har 5 077 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 1 795 276 KSEK, vilket ger 354 KSEK per invånare och placerar Jokkmokk på plats 211 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Jokkmokks kommun blir detta 152 307 KSEK och per invånare 30 KSEK, vilket placerar Jokkmokk på plats 172 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Jokkmokks kommun har 468 197 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 214 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 24 151 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Jokkmokks kommuns aktiebolag plats 187 av 290 vad gäller inbetald skatt.