Företag i Kävlinge kommun (3 979 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Kävlinge kommun ligger i Skåne län och här finns 4 046 företag verksamma varav 342 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Kävlinge finns det 2 034 aktiebolag, 96 handelsbolag, 33 kommanditbolag och 1 457 enskilda firmor samt 426 övriga bolag.

  • I Kävlinge kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 19 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2 034 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 8 098 KSEK vilket är 54,8 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 13 konkurser skett men 342 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Kävlinge kommun är 8,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 65 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 246 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Kävlinge kommun på plats 134 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 13 st vilket räknat per invånare placerar Kävlinge kommun på plats 160 av 290.
  • Kävlinge kommun har 30 854 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 14 640 299 KSEK, vilket ger 475 KSEK per invånare och placerar Kävlinge på plats 152 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Kävlinge kommun blir detta 960 000 KSEK och per invånare 31 KSEK, vilket placerar Kävlinge på plats 165 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Kävlinge kommun har 6 222 534 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 81 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 188 702 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Kävlinge kommuns aktiebolag plats 141 av 290 vad gäller inbetald skatt.