Företag i Kalix kommun (2 855 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Kalix kommun ligger i Norrbottens län och här finns 3 010 företag verksamma varav 152 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Kalix finns det 652 aktiebolag, 55 handelsbolag, 25 kommanditbolag och 1 683 enskilda firmor samt 595 övriga bolag.

  • I Kalix kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 14 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 652 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 8 921 KSEK vilket är 50,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 3 konkurser skett men 152 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Kalix kommun är 11,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 132 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 135 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Kalix kommun på plats 228 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 3 st vilket räknat per invånare placerar Kalix kommun på plats 255 av 290.
  • Kalix kommun har 16 191 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 5 129 749 KSEK, vilket ger 317 KSEK per invånare och placerar Kalix på plats 232 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Kalix kommun blir detta 307 038 KSEK och per invånare 19 KSEK, vilket placerar Kalix på plats 247 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Kalix kommun har 5 799 865 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 42 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 99 605 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Kalix kommuns aktiebolag plats 140 av 290 vad gäller inbetald skatt.