Företag i Karlshamns kommun (3 818 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Karlshamns kommun ligger i Blekinge län och här finns 4 101 företag verksamma varav 330 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Karlshamn finns det 1 596 aktiebolag, 63 handelsbolag, 20 kommanditbolag och 1 710 enskilda firmor samt 712 övriga bolag.

  • I Karlshamns kommun finns det 1 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 24 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 596 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 18 959 KSEK vilket är 5,7 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 18 konkurser skett men 330 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Karlshamns kommun är 10,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 227 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 161 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Karlshamns kommun på plats 189 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 18 st vilket räknat per invånare placerar Karlshamns kommun på plats 81 av 290.
  • Karlshamns kommun har 32 215 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 27 224 419 KSEK, vilket ger 845 KSEK per invånare och placerar Karlshamn på plats 52 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Karlshamns kommun blir detta 1 730 611 KSEK och per invånare 54 KSEK, vilket placerar Karlshamn på plats 78 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Karlshamns kommun har 7 676 783 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 65 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 274 541 KSEK i skatt, vilket ger 9 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Karlshamns kommuns aktiebolag plats 79 av 290 vad gäller inbetald skatt.