Företag i Karlskoga kommun (2 979 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Karlskoga kommun ligger i Örebro län och här finns 3 096 företag verksamma varav 193 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Karlskoga finns det 1 249 aktiebolag, 59 handelsbolag, 24 kommanditbolag och 1 156 enskilda firmor samt 608 övriga bolag.

  • I Karlskoga kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 30 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 249 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 22 167 KSEK vilket är 23,9 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 6 konkurser skett men 193 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Karlskoga kommun är 10,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 359 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 80 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Karlskoga kommun på plats 288 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 6 st vilket räknat per invånare placerar Karlskoga kommun på plats 251 av 290.
  • Karlskoga kommun har 30 448 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 25 337 310 KSEK, vilket ger 832 KSEK per invånare och placerar Karlskoga på plats 53 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Karlskoga kommun blir detta 2 400 144 KSEK och per invånare 79 KSEK, vilket placerar Karlskoga på plats 34 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Karlskoga kommun har 3 946 194 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 154 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 226 662 KSEK i skatt, vilket ger 7 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Karlskoga kommuns aktiebolag plats 111 av 290 vad gäller inbetald skatt.