Företag i Karlstads kommun (13 583 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

D

E

F

G

K

M

S

V

Snabbfakta

Karlstads kommun ligger i Värmlands län och här finns 14 588 företag verksamma varav 1 046 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Karlstad finns det 6 513 aktiebolag, 236 handelsbolag, 199 kommanditbolag och 5 101 enskilda firmor samt 2 539 övriga bolag.

  • I Karlstads kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 92 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 6 513 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 11 245 KSEK vilket är 37,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 70 konkurser skett men 1 046 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Karlstads kommun är 9,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 1 482 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 44 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Karlstads kommun på plats 111 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 70 st vilket räknat per invånare placerar Karlstads kommun på plats 27 av 290.
  • Karlstads kommun har 91 050 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 66 527 793 KSEK, vilket ger 731 KSEK per invånare och placerar Karlstad på plats 76 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Karlstads kommun blir detta 3 439 914 KSEK och per invånare 38 KSEK, vilket placerar Karlstad på plats 122 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Karlstads kommun har 51 575 824 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 21 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 941 612 KSEK i skatt, vilket ger 10 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Karlstads kommuns aktiebolag plats 66 av 290 vad gäller inbetald skatt.