Företag i Katrineholms kommun (3 706 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Katrineholms kommun ligger i Södermanlands län och här finns 4 196 företag verksamma varav 358 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Katrineholm finns det 1 485 aktiebolag, 67 handelsbolag, 11 kommanditbolag och 1 681 enskilda firmor samt 952 övriga bolag.

  • I Katrineholms kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 19 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 485 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 8 741 KSEK vilket är 51,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 11 konkurser skett men 358 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Katrineholms kommun är 9,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 305 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 124 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Katrineholms kommun på plats 177 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 11 st vilket räknat per invånare placerar Katrineholms kommun på plats 205 av 290.
  • Katrineholms kommun har 34 073 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 11 573 353 KSEK, vilket ger 340 KSEK per invånare och placerar Katrineholm på plats 221 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Katrineholms kommun blir detta 845 028 KSEK och per invånare 25 KSEK, vilket placerar Katrineholm på plats 203 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Katrineholms kommun har 6 640 511 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 87 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 153 790 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Katrineholms kommuns aktiebolag plats 196 av 290 vad gäller inbetald skatt.