Företag i Kils kommun (1 996 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Kils kommun ligger i Värmlands län och här finns 2 086 företag verksamma varav 127 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Kil finns det 638 aktiebolag, 39 handelsbolag, 20 kommanditbolag och 1 128 enskilda firmor samt 261 övriga bolag.

  • I Kils kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 6 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 638 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 5 884 KSEK vilket är 67,1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 10 konkurser skett men 127 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Kils kommun är 10,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 45 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 232 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Kils kommun på plats 161 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 10 st vilket räknat per invånare placerar Kils kommun på plats 17 av 290.
  • Kils kommun har 11 908 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 3 436 380 KSEK, vilket ger 289 KSEK per invånare och placerar Kil på plats 247 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Kils kommun blir detta 276 741 KSEK och per invånare 23 KSEK, vilket placerar Kil på plats 211 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Kils kommun har 554 066 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 275 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 47 855 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Kils kommuns aktiebolag plats 224 av 290 vad gäller inbetald skatt.