Företag i Kristianstads kommun (11 115 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

A

D

E

F

G

H

K

L

R

T

V

Y

Å

Ö

Snabbfakta

Kristianstads kommun ligger i Skåne län och här finns 12 293 företag verksamma varav 888 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Kristianstad finns det 5 072 aktiebolag, 239 handelsbolag, 58 kommanditbolag och 4 677 enskilda firmor samt 2 247 övriga bolag.

  • I Kristianstads kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 75 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 5 072 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 9 969 KSEK vilket är 44,4 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 44 konkurser skett men 888 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Kristianstads kommun är 10,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 1 038 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 71 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Kristianstads kommun på plats 170 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 44 st vilket räknat per invånare placerar Kristianstads kommun på plats 98 av 290.
  • Kristianstads kommun har 84 096 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 45 717 133 KSEK, vilket ger 544 KSEK per invånare och placerar Kristianstad på plats 123 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Kristianstads kommun blir detta 2 784 900 KSEK och per invånare 33 KSEK, vilket placerar Kristianstad på plats 153 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Kristianstads kommun har 16 422 467 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 87 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 492 733 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Kristianstads kommuns aktiebolag plats 153 av 290 vad gäller inbetald skatt.