Företag i Kungälvs kommun (7 291 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Kungälvs kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 7 279 företag verksamma varav 578 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Kungälv finns det 3 236 aktiebolag, 157 handelsbolag, 83 kommanditbolag och 2 610 enskilda firmor samt 1 193 övriga bolag.

  • I Kungälvs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 40 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 3 236 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 7 823 KSEK vilket är 56,3 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 16 konkurser skett men 578 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Kungälvs kommun är 9,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 353 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 138 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Kungälvs kommun på plats 44 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 16 st vilket räknat per invånare placerar Kungälvs kommun på plats 187 av 290.
  • Kungälvs kommun har 43 944 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 22 561 462 KSEK, vilket ger 513 KSEK per invånare och placerar Kungälv på plats 133 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Kungälvs kommun blir detta 1 459 044 KSEK och per invånare 33 KSEK, vilket placerar Kungälv på plats 150 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Kungälvs kommun har 5 928 784 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 145 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 316 675 KSEK i skatt, vilket ger 7 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Kungälvs kommuns aktiebolag plats 116 av 290 vad gäller inbetald skatt.