Företag i Lekebergs kommun (1 491 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Lekebergs kommun ligger i Örebro län och här finns 1 402 företag verksamma varav 86 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Lekeberg finns det 391 aktiebolag, 20 handelsbolag, 3 kommanditbolag och 809 enskilda firmor samt 179 övriga bolag.

  • I Lekebergs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 1 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 391 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 5 036 KSEK vilket är 71,9 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 4 konkurser skett men 86 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Lekebergs kommun är 9,8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,3 år. I kommunen har 40 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 201 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Lekebergs kommun på plats 143 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 4 st vilket räknat per invånare placerar Lekebergs kommun på plats 108 av 290.
  • Lekebergs kommun har 7 867 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 1 732 350 KSEK, vilket ger 220 KSEK per invånare och placerar Lekeberg på plats 273 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Lekebergs kommun blir detta 192 455 KSEK och per invånare 24 KSEK, vilket placerar Lekeberg på plats 205 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Lekebergs kommun har 1 122 900 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 132 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 30 417 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Lekebergs kommuns aktiebolag plats 230 av 290 vad gäller inbetald skatt.